Bedankt voor je stem!

Op 18 januari 2024 verkiezen we tijdens de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst van de VOA in theater Castellum de uiteindelijke winnaars van een VOAWARD. We gaan er weer een feestje van maken; details volgen nog.